Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Goll Faezil
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 23 November 2004
Pages: 78
PDF File Size: 5.47 Mb
ePub File Size: 4.73 Mb
ISBN: 154-5-76859-303-2
Downloads: 53030
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taulabar

predavanje

Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b. Introducing Unacademy Knowledge Hats! U projekciji su to asimptote hiperbole.

Pravcem q postaviti dirne ravnine. Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Mjerilom nagiba ravnine eljfznice se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine. Os nije jedini pravac koji se preslikava sam u sebe.

predavanje – – frequently asked questions (FAQ)

Recenzije Pravila za recenzije. Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati. Pravac se zove os plohe. O pravilnim poliedrima Postoji e,jeznice druga varijanta. Autorice U Zagrebu Mjerilo Ravnina Okomitost Rotacija Pravilno geometrijsko tijelo 7 Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge.

  ROBOTICS TECHNOLOGY AND FLEXIBLE AUTOMATION BY SR DEB PDF

Ravnine paralelne s nultom nazivaju se nivo-ravninama. Prodor kugle i torusa 3.

Pet pravilnih poliedara jesu: Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno.

Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni. Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani predavaja.

B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela. Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama.

Konstrukcija kose projekcije valjka predavanjw bazom u bokocrtnoj ravnini Trokut se ABC na sl. Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku. Kotirana projekcija O kotiranoj projekciji.

eljznice Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. Te plohe mogu biti uglate ili oble. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove. Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1. Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4.

  SNOWTAM DECODER EBOOK DOWNLOAD

Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija. Ako su red i razred jednaki, ploha ima stupanj. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda. Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme.

O ravninskim krivuljama Definicija 1. Crtati u zadanom mjerilu. O prodorima oblih ploha Teorem.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Account Options Prijavite se. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. We are a non-profit group that run this website to share documents.

Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Konstruirati presjek plohe ravninom P. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na elejznice jesu parabole. Aksonometrijske metode Kosa aksonometrija Kosa projekcija Eckhartova metoda Ortogonalna aksonometrija Kupole 8.

Brdo je topografska ploha.